Privacyverklaring BTC Direct en BLOX
Overslaan naar content

PrivacyverklaringPrivacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BTC Direct EU. B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten en samenwerkingsverbanden. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring ziet specifiek op de persoonsgegevens die wij verwerken via de website careers.btcdirect.eu. Wij vinden het belangrijk om er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en dat je weet waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. BTC Direct houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Tevens voert BTC Direct B.V. in opdracht van BLOX B.V. de wervingsprocedure uit voor BLOX. Als gevolg daarvan worden vacatures van BLOX ook op de vacaturewebsite van BTC Direct gepubliceerd. BTC Direct zal in dit kader de persoonsgegevens die zij ontvangt conform hetgeen zij is overeengekomen met BLOX verwerken. Welke persoonsgegevens verwerken wij Om het sollicitatieproces goed uit te kunnen voeren vragen wij jou om enkele gegevens met ons te delen. Wij verzamelen daardoor persoonsgegevens zoals je naam en contactgegevens en de gegevens die jij aan ons verstrekt bijvoorbeeld de gegevens die je vermeldt op jouw CV of in je motivatiebrief. Privacy en bescherming van persoonsgegevens Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie of opdrachten. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan kan een assessment of een pre employment screening onderdeel uitmaken van de beoordeling. In het kader van sollicitatieprocedures hebben wij een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken en het sollicitatieproces uit te kunnen voeren. Slechts indien u daarvoor toestemming geeft kunnen wij, jouw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij jou kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.  Het verstrekken van de persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

Met wie werken wij samen? Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling, en/of gesprekspartners indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. De door jouw aangeleverde gegevens slaan wij op in een extern ondersteunend recruitment software pakket. Wanneer dat voor de functie vereist is, kan het zijn dat wij persoonsgegevens aan derden verstrekken die ons helpen bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie bijvoorbeeld een assessment of screeningbureau. Bewaartermijn Wij bewaren jouw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren zodat wij jou op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij je gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken. Cookies Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestand waarin je browser enkele gegevens opslaat. Dit zijn geen persoonsgegevens, maar stellen ons wel in staat te zien dat je eerder op onze website bent geweest. Door de cookie herkennen wij jouw IP-adres. Onze website gebruikt twee soorten cookie. Analytische cookies helpen ons om bezoekersstatistieken bij te houden en geven ons een inzicht in het functioneren van de website. Wij maken in dit verband gebruik van Google Analytics en Hotjar. Je kan altijd bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van deze 'Google Analytics' data onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De functionele cookies helpen ons ervoor te zorgen dat de website beter functioneert. Zonder deze cookie kan je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Jouw rechten In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Je hebt het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar: privacy@btcdirect.eu. Bovendien hebben gebruikers van deze website het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie: BTC Direct Europe B.V Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen, Nederland www.btcdirect.eu privacy@btcdirect.eu Wijzigingen Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.